Home » Uncategorized » Bão

Bão

Thèm Sài GònNgửi mùi mưa thúi rùm, lẫn mùi cỏ mùi cây mùi đất

Bị dội hàng loạt thể loại âm thanh tra tấn vào tai

Ngửa mặt ra xối xả ào ạt rơi vào mặt là mưa

Nếm cafe phin đen đen đắng đắng

Gặm ổ bánh mì giòn đặc biệt thơm ngon hai ngàn..(?)

Hít vào rồi lại thở ra, khói cứ cuộn tròn cứ tan. Blackstone bố già ơi.

Và nghe những bản tình ca xưa cũ kỹ, của mấy ngày xưa, của thời 18, của lúc mộng mơ, của thuở lãng đãng

Chết rồi chớ, mà đợi thêm chục mấy năm nữa mới được chôn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s