Home » Uncategorized » Một ngày dài

Một ngày dài

Xin lỗi cậu đã ngủ mê man và để cậu phải một mình lúc đó..

Hôm nay có nhiều thứ lỡ dở, nhiều điều làm không thành. Ôi tôi là một kẻ 25 ngẩn ngơ.

Muốn vẽ một biểu tượng lên đôi giày trơn màu đỏ rượu này. Muốn mang nó đi khắp nơi.

Và cũng muốn dừng lại hẳn bước chân.

Advertisements

One thought on “Một ngày dài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s